רוזין רוזנבלום - אקדמיה קורסים בודדים

כניסה למערכת הניהול

חופש אינו העדר מחויבויות,
אלא היכולת לעשות את הדבר
הטוב ביותר עבורי ולהתחייב לו

~ פאולו קואלו ~